Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

bluster's Recent Activity

  1. bluster đã đăng chủ đề mới.

    Thảo luận Tại sao chúng ta nên đánh giá hiệu suất CSPF thay vì COP cho điều hòa không khí?

    Bài viết này có sử dụng một số nội dung từ các nguồn khác nhau, tác giả chỉ biên tập lại cho ngắn gọn và dễ hiểu. Như chúng ta đã biết,...

    Diễn đàn: Hệ Thống Điều Hòa Không Khí

    13 Tháng một 2021 lúc 07:16