Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

bluster's Recent Activity

  1. bluster đã trả lời vào chủ đề Thảo luận Bơm tuabin cho cấp nước sinh hoạt có nhược điểm gì không?.

    Bơm trực tiếp đến điểm tiêu thụ thì không có gì mới vì rất nhiều công trình khách sạn hiện nay người ta đang làm như vậy. Tuy nhiên việc...

    20 Tháng mười 2020 lúc 17:01