Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Điểm thưởng dành cho KATSFC

 1. 15
  Thưởng vào: 24 Tháng tám 2017

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 50 lượt Liked/Thích

 2. 35
  Thưởng vào: 3 Tháng sáu 2016

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.

 3. 10
  Thưởng vào: 10 Tháng một 2015

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Bạn được +10 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 20 lượt Liked/Thích

 4. 15
  Thưởng vào: 25 Tháng mười hai 2014

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!

 5. 2
  Thưởng vào: 16 Tháng bảy 2013

  [+2] Bạn được Liked

  Bạn được +2 điểm thành tích vì lần đầu được nhận Liked/Thích.

 6. 1
  Thưởng vào: 16 Tháng bảy 2013

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.