Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Thư Viện

 1. tynl
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,775
  Updated:
  23 Tháng bảy 2013
 2. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  828
  Updated:
  22 Tháng bảy 2013
 3. Kid

  [ASHRAE] Các thuật ngữ trong ngành HVACR 2003

  ASHRAE Terminology of Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,726
  Updated:
  22 Tháng bảy 2013
 4. Kid

  [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu 1999

  Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,183
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 5. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,497
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 6. Suse

  Giáo trình Cấp Thoát Nước 2007

  Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương | DHBK Đà Nẵng
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  1,609
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 7. Suse

  Giáo trình Cấp Thoát Nước 2005

  Ks. Đỗ Trọng Miên & Ks Vũ Đình Dịu | Nhà Xuất Bản Xây Dựng
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  1,884
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 8. Kid

  McQuay Psychrometric Analyzer 6.8

  Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,205
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 9. Kid

  McQuay DesignTools PipeSizer 6.2

  An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  867
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 10. Kid

  McQuay DesignTools DuctSizer 6.4

  An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,089
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 11. Kid

  Mô tả hệ thống BMS 1

  Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,756
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 12. Suse

  Hướng dẫn cơ bản sử dụng Microsoft Project 2000

  Cơ bản sử dụng chương trình Project 2000 để thiết lập và quản lý dự án xây dựng công trình
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,381
  Updated:
  16 Tháng bảy 2013
 13. Suse
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,473
  Updated:
  16 Tháng bảy 2013
 14. Suse

  Phương pháp thiết kế nhà cao tầng 7.2006

  Nguồn tin: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 7 năm 2006
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,508
  Updated:
  15 Tháng bảy 2013
 15. Suse
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,259
  Updated:
  15 Tháng bảy 2013
 16. Kid

  Giáo Trình Lắp Đặt Và Vận Hành Máy Lạnh 2005

  Ths. Trần Văn Lịch - Xuất Bản: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội - 2005
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,077
  Updated:
  15 Tháng bảy 2013
 17. Suse

  Convert 4.10

  Phần mềm chuyển đổi đơn vị tiện lợi, không cần cài đặt
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  904
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 18. Suse

  Công cụ vẽ ống gió 2014 - Nam Lisp 2014

  Bộ Cad Lisp cho AutoCAD để vẽ ống gió và phụ kiện
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,119
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 19. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  6,736
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 20. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,299
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013