Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Thư Viện

 1. Kid
  4/5, 1 rating
  Lượt tải:
  1,579
  Updated:
  27 Tháng mười một 2013
 2. atinh

  Engineers Newsletters 2013-10-21

  Newsletters are topical, informative articles that provide engineering professionals who design...
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  689
  Updated:
  21 Tháng mười 2013
 3. atinh

  Air Conditioning Clinics 2013-10-21

  HVAC designer: Knowledge is not power, application is power
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  840
  Updated:
  21 Tháng mười 2013
 4. atinh

  For Hvac design engineer 2013-10-19

  help hvac designer happy
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,774
  Updated:
  19 Tháng mười 2013
 5. atinh

  Revit - new family 2013-10-19

  this help hvac engineer happy
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,389
  Updated:
  19 Tháng mười 2013
 6. phiy
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,165
  Updated:
  15 Tháng mười 2013
 7. phiy
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  846
  Updated:
  12 Tháng chín 2013
 8. phiy

  HVAC Design Manual 1st Edition (15.Mar.2009)

  Sách hướng dẫn chi tiết về Thiết Kế Một Hệ Thống HVAC vừa và nhỏ | By Fred W. Dougherty, P.E., BAE,
  4/5, 1 rating
  Lượt tải:
  2,727
  Updated:
  23 Tháng bảy 2013
 9. hoameo

  Klingenburg Rotor - Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe hồi nhiệt 4.0 - 08.2011

  Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe thu hồi nhiệt (HRW)
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,034
  Updated:
  23 Tháng bảy 2013
 10. tynl
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,827
  Updated:
  23 Tháng bảy 2013
 11. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  840
  Updated:
  22 Tháng bảy 2013
 12. Kid

  [ASHRAE] Các thuật ngữ trong ngành HVACR 2003

  ASHRAE Terminology of Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,770
  Updated:
  22 Tháng bảy 2013
 13. Kid

  [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu 1999

  Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,241
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 14. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,516
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 15. Suse

  Giáo trình Cấp Thoát Nước 2007

  Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương | DHBK Đà Nẵng
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  1,634
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 16. Suse

  Giáo trình Cấp Thoát Nước 2005

  Ks. Đỗ Trọng Miên & Ks Vũ Đình Dịu | Nhà Xuất Bản Xây Dựng
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  1,901
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 17. Kid

  McQuay Psychrometric Analyzer 6.8

  Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,240
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 18. Kid

  McQuay DesignTools PipeSizer 6.2

  An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  877
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 19. Kid

  McQuay DesignTools DuctSizer 6.4

  An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,206
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 20. Kid

  Mô tả hệ thống BMS 1

  Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,775
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013