Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Ashrae Duct Fitting Database 5.0

phần mềm lựa chọn và tính toán các loại ống gió, phụ kiện cho đường ống gió, tính trở lực từng đoạn

 1. trunghoang911
  phần mềm lựa chọn và tính toán các loại ống gió, phụ kiện cho đường ống gió, tính trở lực từng đoạn ống của Ashrae
  tm.duc, thibungbu and tranvol like this.

Recent Updates

 1. Ashrae duct fitting database version 5.0

Recent Reviews

 1. tm.duc
  tm.duc
  5/5,
  Phiên Bản: 5.0
  thank add