Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Ashrae Handbook Fundamentals 1999, 2001, 2009, 2011, 2017, 2018

Tiêu chuẩn của Ashare Handbook 1999, 2001, 2009, 2011, 2017, 2018 và Index

 1. tuanpham90
  Share với mọi người tài liệu ashare handbook mình sưu tập được.
  Tài liệu này rất hay cho phần tính toán, thiết kế hệ thống đhkk và thông gió.
  Note: Số lần trao đổi gió cho các phòng và khu vực nằm ở trong Index.
  Mình upload lại cho mọi người vì link hôm trước không download đượcMình upload lại cho mọi người vì link hôm trước không download được

  Link 1999:
  https://drive.google.com/file/d/1DUyVb3nRq8fjHyZvmWtS1seajVpDgIgV/view?usp=sharing

  Link 2001:
  https://drive.google.com/file/d/1PvgeFdMJJiqjy1lX9gFEa4_RzzRD1LoN/view?usp=sharing

  Link 2009:
  https://drive.google.com/file/d/1388QoBVRRdWqb_lExtN_6LmTjuCdwbo4/view?usp=sharing

  Link 2011
  https://drive.google.com/file/d/1x5PZ_6LLUEXIoycXq_SpdPRAK_KgoOEh/view?usp=sharing

  Link 2017
  https://drive.google.com/file/d/1BS-W_2ncIVQaFpfm0hly3w3plTJeCmcf/view?usp=sharing


  Link 2018 và index
  https://drive.google.com/file/d/1ZIYDTYwrBJMxcMvidf6Aos_hcjv7Vy6W/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/1i-gKNXnJ4FrQI_a9WilbwSJa2thXFYDL/view?usp=sharing
  HuyHai, sleepy86 and tranhuytuong like this.

Recent Reviews

 1. ronaldangdo
  ronaldangdo
  5/5,
  hay quá bạn ơi
 2. Anonymous
  Anonymous
  5/5,
  very good