Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

ASME B31.3-2012 Process Piping 2019-09-11

ASME Code for Pressure Piping, B31. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS

  1. kiemdinhsitc
    This Process Piping Code is a Section of the American Society of Mechanical Engineers Code for Pressure Piping, ASME B31, an American National Standard. It is published as a separate document for convenience of Code users.