Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Catalog quạt thông gió Breeze 2017-10-03

Breeze Fans

  1. Breeze Fans
    Quạt thông gió Breeze được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Tập đoàn quạt London Cmmpany Group tại Vương Quốc Anh.
    Cánh quạt Breezax được sản xuất và nhập khẩu từ Vương Quốc Anh.