Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Catalogue hệ sinh thái nhà thông minh VITY Smart v2020

Thông tin sản phẩm và hệ sinh thái VITY Smart

 1. anhvietek
  VITY Smart
  Hệ sinh thái thông minh sử dụng công nghệ Zigbee 3.0
  Với hơn 10 ưu điểm vượt trội về phần cứng và phần mềm.
  Không chỉ là một hệ sinh thái, VITY khiến bạn thực sự trở thành chủ của ngôi nhà.
  Hãy cùng trải nghiệm hệ sinh thái nhà thông minh Việt Nam.