Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Std - TCVN

Tiêu Chuẩn Việt Nam, Quy Chuẩn Việt Nam

Chuyên Mục

 1. eBooks 59
 2. Catalog 59
 3. Standard 22
  1. Std - TCVN 11
  2. Std - ASTM 2
  3. Std - BS EN 1
 4. Software 27
 5. Sample 4
Hướng dẫn bổ sung thêm Tài Nguyên vào Thư Viện HVACR.VN

Top Tài Nguyên

 1. Quy trình kiểm định hệ thống lạnh kiemdinhsitc
  quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
 2. TCVN hiện hành thay thế TC cũ. sam.ha
  TCVN hiện hành
 3. [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu Kid
  Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
 4. [TCXDVN 365-2007] Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế Kid
  General hospital - Guideline
 5. [TCVN 5687-2010] Thông gió điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế Kid
  Ventilation - air conditioning - Design standards
 1. kiemdinhsitc

  Quy trình kiểm định hệ thống lạnh 2019-08-14

  quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  11
  Updated:
  14 Tháng tám 2019 lúc 09:52
 2. sam.ha
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  803
  Updated:
  16 Tháng tám 2016
 3. Kid

  [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu 1999

  Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,193
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 4. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,501
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 5. Kid

  [TCVN 5687-2010] Thông gió điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế 2010 (Typed Copy)

  Ventilation - air conditioning - Design standards
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  6,794
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 6. Kid

  [TCVN 7336-2003] Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt 2003

  Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,308
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 7. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,542
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 8. Zen

  [TCVN 5576-1991] Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lí kĩ thuật 1991

  Water supply and drainage systems – Rules for technical management
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,399
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 9. Zen
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  8,856
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 10. Zen
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,183
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 11. Zen

  [QCXDVN 09-2005] Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho HVACR 2005

  Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,666
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013