Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials—Slab, Bonded, and Molded Urethane Foams 2017-07-09

Kiểm tra độ nén của vật liệu cách nhiệt

  1. sam.ha
    These test methods apply to slab, bonded, and molded flexible cellular products known as urethane foams. Urethane foam may be generally defined as an expanded cellular product produced by the interaction of active hydrogen compounds, water, and isocyanates.