Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

T nối mở rộng thông minh giải pháp cho các nhà vận hành hệ thống HVAC 2019-05-31

T nối mở rộng T-plus Flamco Hà Lan, T nối mở rộng thông minh không cần cắt đường ống

 1. Phuc Giang
  PGTech giới thiệu công nghệ mở rộng đường ống nước mà không cần cắt ống để lắp đặt T, hệ thống vẫn đang hoạt động bình thường, thao tác nhanh gọn tiện lợi giảm nhân công và chi phí.

  - Hãy tham khảo đường link hướng dẫn về T-Plus thông minh của Flamco Hà Lan:
  1.
  2.
  3.
  4.