Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Tài liệu hướng dẫn Tính toán - Thiết kế thông gió Nhà Bếp 2016-10-12

Rất bổ ích cho ae HAVC (Halton)

  1. tranhuytuong
    Lục lại trong máy thấy có tài liệu này của Halton rất hay về thông gió nhà bếp
    Thông thường tính thông gió cho nhà bếp ta tính bằng 40 lần S của phòng, hoặc vận tốc khí tại chụp hút là 0.5 m/s. Thì ở tài liệu này sẽ cho công thức cụ thể hơn cho mọi người.