1. M&E và HVAC Hà Nội - Ngày Hội Giao Thương Tháng 8/2014
    Vào lúc 18h00,ngày 15/08/2014 tại Nhà hàng City View Riverside,tầng 11 tòa nhà Hàn Việt,số 203 Minh Khai,Hà Nội (bắt góc đường Kim Ngưu với Minh Khai, phía cầu Mai Động)
    Xem thêm tại đây

[TCVN 5687-2010] Thông gió điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế 2010 (Typed Copy)

Ventilation - air conditioning - Design standards

  1. Cập nhật phiên bản dạng đánh máy

    Kid
    Cập nhật phiên bản dạng đánh máy (dung lượng thấp). Phiên bản lần trước đưa là bản Scanned (dung lượng lớn).
Return to update list...