Recent Content by AIE_3DTech

  1. AIE_3DTech

    Event VISIT AIE'S BOOTH- AE405 AND AE503 AT MTA VIETNAM 2018

    MTA VIETNAM tự hào là sự kiện công nghiệp mang tính nền tảng, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển và nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Trong bối cảnh sản xuất đang thay đổi, triển lãm MTA VIETNAM (MTV) đã từng bước lớn mạnh trở thành sự...
  2. AIE_3DTech

    VISIT AIE'S BOOTH-A02 AT “VIETNAM INDUSTRIAL & MANUFACTURING FAIR 2018” (VIMF 2018)

    VIMF 2018 tự hào là sự kiện công nghiệp mang tính nền tảng, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển và nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Triển Lãm Quốc Tế Công Nghiệp lần thứ 7 ở Việt Nam và đầu tiên diễn ra tại Bắc Ninh trưng bày trên diện...
Bên trên