Recent Content by Albertattep

  1. A

    Kỹ Sư Cơ Điện

    A/c cho em hỏi: em Muon xin vao vi tri nhan vien ky thuat, thi can đủ nhung yeu câu nao khác nữa em sinh nam 1994,tot nghiep cấp 3,chưa có kinh nghiệm mong duoc a/c tu van va tạo cơ hội giup em. Em cam on nhieu ạ 0979490537
  2. A

    Event VISIT AIE'S BOOTH- AE405 AND AE503 AT MTA VIETNAM 2018

    anh Big bật mí 4 thứ mà anh cho bồ câu ăn trong clip 1 là những thứ gì được không? cho tụi em học hỏi với.
Bên trên