Recent Content by CTY TNHH TM NGUYÊN HÀ

 1. CTY TNHH TM NGUYÊN HÀ

  Miền Trung Nhân viên Kỹ thuật Điện – Điện tử

  Mô tả công việc Sữa chữa, bảo hành, bảo trì bộ lưu điện; tháo lắp bộ lưu điện. Khảo sát tư vấn giải pháp liên quan đến bộ lưu điện. Thực hiện công tác Marketing kỹ thuật. Thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ tại địa bàn được phân công phụ trách. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của...
 2. CTY TNHH TM NGUYÊN HÀ

  Miền Bắc Nhân viên Kỹ thuật Điện – Điện tử

  Mô tả công việc Sữa chữa, bảo hành, bảo trì bộ lưu điện; tháo lắp bộ lưu điện. Khảo sát tư vấn giải pháp liên quan đến bộ lưu điện. Thực hiện công tác Marketing kỹ thuật. Thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ tại địa bàn được phân công phụ trách. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của...
 3. CTY TNHH TM NGUYÊN HÀ

  Miền Nam Nhân viên kỹ thuật Điện - Điện tử

  Mô tả công việc Sữa chữa, bảo hành, bảo trì bộ lưu điện; tháo lắp bộ lưu điện. Khảo sát tư vấn giải pháp liên quan đến bộ lưu điện. Thực hiện công tác Marketing kỹ thuật. Thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ tại địa bàn được phân công phụ trách. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của...
Bên trên