Dưa Bở

Gender
Male

Chữ ký

Công ty VNK
Chuyên đào tạo các khóa học Revite Mep, Thiết kế tủ bảng điện, Kỹ sư M&E chuyên nghiệp - HP Cơ - Điện
Fanpage: www.facebook.com/Kysumevn/

Các danh hiệu

  1. 2

    [+2] Bạn được Liked

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    [+1] Bài viết đầu tiên

    Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên