Hero

Học Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh - ĐHBK Hà Nội
Địa chỉ
Hà Nội City - VN
Occupation
Cơ điện Lạnh

Các danh hiệu

 1. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 3. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên