Recent Content by Hưngblack

  1. H

    Hà Nội kỹ sư điện

    Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ (Cetech) Tuyển kỹ sư điện NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Điện, Điện nhẹ cho các công trình xây dựng YÊU CẦU: • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện • Sử dụng thành thạo phần mềm Cad. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: • Lương theo khả năng...
Bên trên