Recent Content by hyunken04

  1. H

    Event Offline Sale Club Hà Nội

    Anh em có off thì cho mình tham gia với nhé Thanks and Best regards! ------------------------------------------------- Le Xuan Duc Project Manager Mobi: 0963.469.639 CDH HA NOI .,JSC Add: 70 Thanh Lan,Thanh Tri,Hoang Mai, Ha Noi Tel: (84-4) 62929404 Fax: (84-4) 62841517
  2. H

    Thảo luận Lập nhóm dự án chuyên Building, hotel, Resort.. M&E

    Mình là Đức. Bên mình chuyên cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió. Anh em có dự án cần thông gió điều hòa thì cho mình tham gia với nhé Lê Xuân Đức - Project Manager - 0963469639
Bên trên