KIC Nguyen

Với mong muốn chia sẻ những thông tin và sản phẩm, xu hướng mới được sử dụng rộng rãi tại các nước tiên tiến trên thế giới, tôi hi vọng có thể đóng góp một phần kiến thức đến với đại gia đình HVAC.
Xin chân thành cảm ơn.
Sinh nhật
Tháng một 2
Website
http://kictrading.com/airwing/
Địa chỉ
Quận 1, Hồ Chí Minh
Gender
Female

Following

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 2

    [+2] Bạn được Liked

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    [+1] Bài viết đầu tiên

    Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên