Recent Content by Lê đình xuân

  1. Lê đình xuân

    Cần giúp Cần giúp

    Năng suất lạnh của hệ thống phụ thuộc như thế nào vàoáp suất bay hơi và ngưng tụ
  2. Lê đình xuân

    Áp suất bay hơi và áp suất ngưng tụ phụ thuốc vào yếu tố nào vậy ạ?

    Áp suất bay hơi và áp suất ngưng tụ phụ thuốc vào yếu tố nào vậy ạ?
Bên trên