Recent Content by lê thiện

  1. L

    Cần giúp TÍNH LƯỢNG NƯỚC THẤT THOÁT

    Nhờ mọi người hỗ trỡ tính toán giúp mình lượng nước thất thoát qua lỗ thủng của đường ống với (ống ngang), các thông số đã có như sau: - Ống HDPE 450. - Diện thích vết thủng: 14cm2. - Áp lực nước ra tại vết thủng: 3,4bar. - Thời gian chảy: 14h40'
Bên trên