Recent Content by lethanhhaidye

  1. L

    Miền Bắc Nhân viên vận hành Hệ thống xử lý nước thải tại Vĩnh Phúc (Bán thời gian)

    :O)Tuyển Nhân viên vận hành Hệ thống xử lý nước thải tại Vĩnh Phúc (Bán thời gian) Mô tả công việc: - Phụ trách vận hành các hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy khách hàng (sản xuất và sinh hoạt) tại Vĩnh Phúc. - Thường xuyên kiểm tra theo lịch trình, khắc phục các sự cố liên quan đến nuôi...
  2. L

    Hà Nội Kỹ sư Môi trường – Xử lý nước thải, nước cấp

    Công ty TNHH 1 TV Môi trường Dong Yeon Envatech cần tuyển dụng Kỹ sư Môi trường - Xử lý nước thải, nước cấp làn việc tại VP Hà Nội. Mức lương: Cạnh tranh - Chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến vận hành các trạm xử lý nước thải, nước cấp, RO, DI. - Thiết kế các bản vẽ kỹ...
Bên trên