Recent Content by Minhdientran

  1. M

    Cấp nguồn máy lạnh

    Vừa mới đổi nguồn từ dàn nóng sang dàn lạnh. Ko hiểu vì sao cấp nguồn từ dàn nóng thì máy ko chạy nữa. Đổi sang dàn lạnh lại chạy bình thường. Máy sharp Inverter dòng J- Tech.
  2. M

    Cấp nguồn máy lạnh

Bên trên