Recent Content by ngomaihuong86

 1. N

  Cần giúp Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

  ⛔Tuyển sinh TRUNG CẤP, ngành XÂY DỰNG học từ 1 đến 3 năm http://tuyensinh24.net/new-detail/Tuyen-sinh-van-bang-2-trung-cap-chinh-quy-nghanh-xay-dung/54/ http://daotaodaihan.com/new-detail/Tuyen-sinh-trung-cap-xay-dung-hoc-van-bang-hai-trung-cap-xay-dung/41/ LH : 024 66741892 - 0979 86 86 25...
 2. N

  Cần giúp Học nghành Cao đẳng Văn thư lưu trữ tại Hà Nội

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ 1. Ngành tuyển sinh hệ cao đẳng văn thư: - Văn thư lưu trữ , Hành chính văn phòng, Lưu trữ học LH : 024 6674 1892- 0979 86 86 25 ( Ms Hương )...
 3. N

  Event Xét tuyển cao đẳng chính quy chuyên nghành văn thư lưu trữ

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ 1. Ngành tuyển sinh hệ cao đẳng văn thư: - Văn thư lưu trữ , Hành chính văn phòng, Lưu trữ học LH : 024 6674 1892- 0979 86 86 25 ( Ms Hương )...
 4. N

  Event Tuyển sinh nghành trung cấp xây dựng 0979 86 86 25

  ⛔Tuyển sinh TRUNG CẤP, ngành XÂY DỰNG học từ 1 đến 3 năm http://tuyensinh24.net/new-detail/Tuyen-sinh-van-bang-2-trung-cap-chinh-quy-nghanh-xay-dung/54/ http://daotaodaihan.com/new-detail/Tuyen-sinh-trung-cap-xay-dung-hoc-van-bang-hai-trung-cap-xay-dung/41/ LH : 024 66741892 - 0979 86 86 25...
 5. N

  Event Thi liên thông từ TC lên DH tại Hà Nội nghành xây dựng

  Tuyển sinh TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG lên ĐẠI HỌC ngành XÂY DỰNG ⛔ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH tuyển sinh học liên thông nghành xây dựng LH : 024 6674 1892- 0979 86 86 25 ( Ms Hương )...
 6. N

  Event Thi tuyển trung cấp liên thông lên đại học chuyên nghành xây dựng

  Tuyển sinh TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG lên ĐẠI HỌC ngành XÂY DỰNG ⛔ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH tuyển sinh học liên thông nghành xây dựng LH : 024 6674 1892- 0979 86 86 25 ( Ms Hương )...
 7. N

  Thảo luận Khai giảng khóa học trung cấp văn thư lưu trữ xét học bạ

  KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LỚP TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ - CẤP BẰNG CHÍNH QUY HỌC 7 THÁNG CÓ BẰNG THI XÉT CÔNG CHỨC HỌC TRONG VÀ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT. http://tuyensinh24.net/new-detail/Thong-bao-tuyen-sinh-trung-cap-van-thu-luu-tru-chinh-quy/68/...
 8. N

  Cần giúp Học trung cấp xây dựng trong và ngoài giờ hành chính

  ⛔Tuyển sinh TRUNG CẤP, ngành XÂY DỰNG học từ 1 đến 3 năm http://tuyensinh24.net/new-detail/Tuyen-sinh-van-bang-2-trung-cap-chinh-quy-nghanh-xay-dung/54/ http://daotaodaihan.com/new-detail/Tuyen-sinh-trung-cap-xay-dung-hoc-van-bang-hai-trung-cap-xay-dung/41/ LH : 024 66741892 - 0979 86 86 25...
 9. N

  Event Học trung cấp xây dựng 7 tháng cấp bằng

  ⛔Tuyển sinh TRUNG CẤP, ngành XÂY DỰNG học từ 1 đến 3 năm http://tuyensinh24.net/new-detail/Tuyen-sinh-van-bang-2-trung-cap-chinh-quy-nghanh-xay-dung/54/ http://daotaodaihan.com/new-detail/Tuyen-sinh-trung-cap-xay-dung-hoc-van-bang-hai-trung-cap-xay-dung/41/ LH : 024 66741892 - 0979 86 86 25...
 10. N

  Event Xét tuyển trung cấp chính quy chuyên nghành xây dựng

  ⛔Tuyển sinh TRUNG CẤP, ngành XÂY DỰNG học từ 1 đến 3 năm http://tuyensinh24.net/new-detail/Tuyen-sinh-van-bang-2-trung-cap-chinh-quy-nghanh-xay-dung/54/ http://daotaodaihan.com/new-detail/Tuyen-sinh-trung-cap-xay-dung-hoc-van-bang-hai-trung-cap-xay-dung/41/ LH : 024 66741892 - 0979 86 86 25...
 11. N

  Cần giúp Học nghành trung cấp xây dựng tại Hà Nội

  ⛔Tuyển sinh TRUNG CẤP, ngành XÂY DỰNG học từ 1 đến 3 năm http://tuyensinh24.net/new-detail/Tuyen-sinh-van-bang-2-trung-cap-chinh-quy-nghanh-xay-dung/54/ http://daotaodaihan.com/new-detail/Tuyen-sinh-trung-cap-xay-dung-hoc-van-bang-hai-trung-cap-xay-dung/41/ LH : 024 66741892 - 0979 86 86 25...
 12. N

  Cần giúp Xét tuyển học bạ nghành trung cấp xây dựng 0979 86 86 25

  ⛔Tuyển sinh TRUNG CẤP, ngành XÂY DỰNG học từ 1 đến 3 năm http://tuyensinh24.net/new-detail/Tuyen-sinh-van-bang-2-trung-cap-chinh-quy-nghanh-xay-dung/54/ http://daotaodaihan.com/new-detail/Tuyen-sinh-trung-cap-xay-dung-hoc-van-bang-hai-trung-cap-xay-dung/41/ LH : 024 66741892 - 0979 86 86 25...
 13. N

  Event Học văn Cao đẳng Văn thư lưu trữ được cấp bằng chính quy

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ 1. Ngành tuyển sinh hệ cao đẳng văn thư: - Văn thư lưu trữ , Hành chính văn phòng, Lưu trữ học LH : 024 6674 1892- 0979 86 86 25 ( Ms Hương )...
 14. N

  Event Học nghành Cao đẳng Văn thư lưu trữ tại Hà Nội

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ 1. Ngành tuyển sinh hệ cao đẳng văn thư: - Văn thư lưu trữ , Hành chính văn phòng, Lưu trữ học LH : 024 6674 1892- 0979 86 86 25 ( Ms Hương )...
 15. N

  Cần giúp Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học nghành xây dựng học trong và ngoài giờ hành chính

  Tuyển sinh TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG lên ĐẠI HỌC ngành XÂY DỰNG ⛔ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH tuyển sinh học liên thông nghành xây dựng LH : 024 6674 1892- 0979 86 86 25 ( Ms Hương )...
Bên trên