Recent Content by Nguyễn Ngọc Yến

  1. N

    Chào anh, em có gửi CV vào mail của anh. Anh check mail giúp em nhé.

    Chào anh, em có gửi CV vào mail của anh. Anh check mail giúp em nhé.
  2. N

    Softs.HVACR VRV Xpress 7.0.1 2015

    Phần mềm này chỉnh tỷ lệ kết nối như thế nào hả bác ?
Bên trên