Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Nguyễn Viết Phú's Recent Activity

  1. Nguyễn Viết Phú đã thích bài viết của tofu trong chủ đề HỆ PHÒNG SẠCH NHÀ MÁY DƯỢC.

    Mô hình tham khảo hệ phòng sạch nhà máy dược kiểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO mới [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] More information Mr. Luật...

    upload_2019-7-15_9-13-10.png upload_2019-7-15_9-14-58.png upload_2019-7-15_9-15-46.png upload_2019-7-15_9-17-1.png upload_2019-7-15_9-20-36.png 16 Tháng bảy 2019 lúc 14:36