nttrang

Website
http://www.camfil.vn/
Địa chỉ
Hà Nội - Hồ Chí Minh
Gender
Female
Occupation
Sale - Lọc Khí Camfil

Chữ ký

Nguyen Thi Trang
Camfil Farr Việt Nam- 27 MEC Co.,Ltd
Mobile: 0903 778 747
Email: [email protected]

Following

Các danh hiệu

 1. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.
 2. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 3. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 5. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Back
Bên trên