Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

pccc.tranvan's Recent Activity

  1. pccc.tranvan commented on khoa0582's profile post.

    Uh, vậy họ cũng có lý đó bạn. Nhưng nếu đầu phun hướng xuống lắp dưới trần giả nếu xuống thẳng không có return b thì có lắp được chính...

    13 Tháng chín 2019 lúc 14:07
  2. pccc.tranvan commented on khoa0582's profile post.

    NFPA 13 nhé bạn, lâu rồi ko đọc ko nhớ mục nào. Phần hỏi đáp ở cuối có nói đối vs nước sạch thì không cần. FM thì đầu phun có lỗ đầu...

    12 Tháng chín 2019 lúc 17:12