Recent Content by Phạm hồng nguyện

  1. Phạm hồng nguyện

    Cần giúp Em đang có công trình cần bố trí hệ thông khí FM200 cho kho lưu trữ diện tích 14 x 20 x3,8m. Vậy thì tính toán và chọn lựa bình sao ch phù hợp ạ.

    Em đang có công trình cần bố trí hệ thông khí FM200 cho kho lưu trữ diện tích 14 x 20 x3,8m. Vậy thì tính toán và chọn lựa bình sao ch phù hợp ạ.
  2. Phạm hồng nguyện

    Cần hướng dẫn để tính toán đường ôgns hệ thống chữa cháy bằng khí N2 hoặc FM200

    xin chào chuyên gia về khí FM200 ạ ! Em có công trình nhờ chuyên gia giải đáp giúp em ạ. Kho lưu trữ em có diện tích 14 x20 x 3,6m thì mình phải tính toán như thế nào cho đúng ạ
Bên trên