phucnguyen1012

Địa chỉ
Quận 12 - Hồ chí minh
Gender
Male
Occupation
Kỹ sư điện

Các danh hiệu

  1. 1

    [+1] Bài viết đầu tiên

    Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên