thinhphatict's latest activity

  • thinhphatict
    thinhphatict đã trả lời vào chủ đề Danh sách các nhà thầu M&E.
    Được thành lập từ năm 2005, Thịnh Phát là đơn vị dẫn đầu thị trường về sản xuất các loại vật tư phụ trợ gồm: Ty ren, đai treo, thanh...
Bên trên