Recent Content by Vicent Vũ

  1. V

    Refrigeration and Air Conditioning Technology, 7th Ed - Refrigeration and Air Conditioning Technology, 7th Ed

    Chào Quý Anh Chị, Mình là thành viên mới tham gia diễn đàn cũng như mới tham gia vào lĩnh vực HVAC-R. Trong quá trình tìm hiểu mình có lượm được một số tài liệu muốn chia sẻ với mọi người. Quyển sách "Refrigeration and Air Conditioning Technology" được đánh giá là một trong những "best book for...
  2. V

    eBook Refrigeration and Air Conditioning Technology, 7th Ed

    Vicent Vũ đã đăng tải một Tài Nguyên mới: Refrigeration and Air Conditioning Technology, 7th Ed - Một tài liệu tham khảo rất hay về HVAC Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
Bên trên