Recent Content by Viet Phat

  1. Viet Phat

    Thảo luận Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

    Đúng là bơm nhiệt (hay còn gọi là heat pump) có thể kết hợp dùng để làm nóng nước và làm mát không khí. Lúc trước bên mình đã từng lắp cho khách theo cách này rồi. Do nguyên lý hoạt động của heat pump là lấy nguồn nhiệt từ không khí để làm sôi gas lạnh (gas lạnh sôi ở nhiệt độ rất thấp), sau đó...
  2. Viet Phat

    Bên mình chuyên cung cấp máy nước nóng, heat pump hiệu Rheem Bạn có thể tham khảo tại...

    Bên mình chuyên cung cấp máy nước nóng, heat pump hiệu Rheem Bạn có thể tham khảo tại http://vietphat.com.vn/
Bên trên