Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Tài nguyên được cung cấp bởi Kid

 1. Kid

  ASHARE Handbook 2011 - HVAC Applications (SI) 2011-SI

  Tài liệu ASHARE Handbook 2011 - HVAC Applications (SI) - Bản PDF
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  1,563
  Updated:
  13 Tháng chín 2014
 2. Kid

  Pipe Flow Wizard 1.12

  Công cụ nhỏ gọn dùng để tính toán ống nước
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  3,300
  Updated:
  20 Tháng tám 2014
 3. Kid
  4/5, 1 rating
  Lượt tải:
  1,550
  Updated:
  27 Tháng mười một 2013
 4. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  832
  Updated:
  22 Tháng bảy 2013
 5. Kid

  [ASHRAE] Các thuật ngữ trong ngành HVACR 2003

  ASHRAE Terminology of Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,738
  Updated:
  22 Tháng bảy 2013
 6. Kid

  [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu 1999

  Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,193
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 7. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,501
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 8. Kid

  McQuay Psychrometric Analyzer 6.8

  Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,218
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 9. Kid

  McQuay DesignTools PipeSizer 6.2

  An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  871
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 10. Kid

  McQuay DesignTools DuctSizer 6.4

  An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,147
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 11. Kid

  Mô tả hệ thống BMS 1

  Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,760
  Updated:
  17 Tháng bảy 2013
 12. Kid

  Giáo Trình Lắp Đặt Và Vận Hành Máy Lạnh 2005

  Ths. Trần Văn Lịch - Xuất Bản: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội - 2005
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,081
  Updated:
  15 Tháng bảy 2013
 13. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  6,801
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 14. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,309
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 15. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,542
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013