Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

MÁY XỬ LÁY ẨM BRY-AIR FLi SERIES 2018-04-12

MÁY XỬ LÝ ẨM ROTO

  1. Do Huu Huy
    Máy xử lý ẩm roto- Bry air(USA),được thiết kế dạng tích hợp,công suất đa dạng,dễ dàng kết hợp với AHU,phù hợp với những công trình yêu cầu ổn định về độ ẩm như: phòng sạch,sản xuất thuốc bột/nước,thực phẩm chức năng,điện tử,kho....