Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Refrigeration and Air Conditioning Technology, 7th Ed 2019-03-06

Một tài liệu tham khảo rất hay về HVAC

Phiên Bản Ngày phát hành Lượt tải Đánh Giá  
2019-03-06 6 Tháng ba 2019 175
0/5, 0 ratings
Download