Dismiss Notice
Để giảm Spam, những thành viên mới, có ít hơn 5 bài viết sẽ không thể đăng bài / comment có chứa link. Thành viên chỉ cần đóng góp ít nhất 5 bài viết (không chứa link / hoặc đặt link trong thẻ [CODE].....[/CODE]) thì sẽ không còn bị giới hạn này nữa.

Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials—Slab, Bonded, and Molded Urethane Foams 2017-07-09

Kiểm tra độ nén của vật liệu cách nhiệt

  1. sam.ha
    These test methods apply to slab, bonded, and molded flexible cellular products known as urethane foams. Urethane foam may be generally defined as an expanded cellular product produced by the interaction of active hydrogen compounds, water, and isocyanates.