an toàn khi cháy

  1. mauduc1

    Thảo luận Cách dập tắt đám cháy đa dạng: Từ xăng, dầu, đến pin xe điện

    Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách dập tắt các loại đám cháy phổ biến nhất: Đám cháy loại A: Đám cháy loại A là đám cháy bắt nguồn từ các vật liệu rắn, chẳng hạn như gỗ, giấy, vải và rác thải. Để dập tắt đám cháy loại A, bạn cần loại bỏ một trong ba yếu tố cần thiết cho lửa: nhiệt, nhiên...
  2. mauduc1

    Thảo luận 7 BƯỚC AN TOÀN KHI HỎA HOẠN XẢY RA

    Mặc dù bạn có thể không nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân của một vụ cháy nhà, nhưng tốt hơn hết bạn nên chuẩn bị và biết phải làm gì để giữ an toàn. Nếu đám cháy bắt đầu xảy ra trong nhà của bạn, ưu tiên đầu tiên của bạn là phải đưa bản thân và các thành viên trong gia đình ra ngoài càng nhanh...
Back
Bên trên