bơm nhiệt

  1. bluster

    Cách tính toán công suất nhiệt chọn máy heat pump bể bơi bốn mùa?

    Để nhận file excel tính toán cho dự án, các bạn vui lòng liên hệ Mr Quang, email: [email protected]
  2. T

    Cần giúp Cấu tạo và nguyên lý dàn ngưng và dàn bay hơi trong máy bơm nhiệt

    Các sư phụ làm ơn chỉ cho em cấu tạo và nguyên lý của dàn ngưng và dàn bay hơi trong máy bơm nhiệt được không ạ? Khi môi chất bị nén trong máy nén thì nó sẽ ở trạng thái như thế nào ạ( khí hay hỗn hợp khí-lỏng)? EM cảm ơn các sư phụ!
Bên trên