cad

  1. V

    Softs.CAD Tài liệu tự học Lumion

    Là một KTS mọi người chắc đều nghe qua về phần mềm Lumion. Đây là một phần mềm thiết kế và kết xuất nhanh chóng, được sử dụng bởi nhiều công ty kiến trúc lớn trên thế giới. Dưới đây là các hướng dẫn cho Lumion khi tương thích với các phần mềm khác: lol! Lumion và Revit Lumion và SketchUp...
Bên trên