#english

  1. Gracie Nguyen

    Hà Nội JUNIOR AUDIT ENGINEER (Welcome new graduates)

    Barghest Building Performance (BBP) là Công ty hàng đầu về hiệu quả năng lượng của Singapore. Chúng tôi hiện đang tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hệ thống HVAC thông qua tối ưu hóa và điều khiển dựa trên phần mềm phân tích dữ liệu. Tính năng Tối ưu hóa Central Plant của chúng tôi có thể...
  2. Nguyễn Phượng Masan

    Miền Bắc Masan tuyển tổ trưởng điện lạnh

    Masan Tài Nguyên đang tìm kiếm ứng viên tổ trưởng điện lạnh với nhiều chế độ hấp dẫn: - lịch làm 14 ngày nghỉ 7 ngày - có nhà nghỉ cho nhân viên, hỗ trợ tiền ăn - công ty thanh toán tiền tàu xe - bảo hiểm cho bản thân và Vợ con - lương thưởng hấp dânz Yêu cầu bằng trung cấp cao đẳng điện lạnh...
Bên trên