giá bơm chìm giếng khoan

 1. P

  Tin tức máy bơm giếng khoan tốt nhất 7.5kw 0968868506 cả nước

  máy bơm giếng khoan tốt nhất 7.5kw 0968868506 cả nước Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4S10-19 (2.2kw),4ST10-19 (2.2kw), 4ST10-24 (3kw), 4ST10-29 (3.7kw)...
 2. P

  Tin tức máy bơm giếng khoan tốt nhất 5.5kw 0968868506 chất lượng

  máy bơm giếng khoan tốt nhất 5.5kw 0968868506 chất lượng Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4ST14-22(4kw), 4ST14-24(4kw), 4ST14-30(5.5kw),4S24-7(1.5kw)...
 3. P

  Tin tức máy bơm giếng khoan tốt nhất 4kw 0968868506 lạc hồng

  máy bơm giếng khoan tốt nhất 4kw 0968868506 lạc hồng Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4S10-7(0.74kw),4S10-10 (1.1kw), 4S10-13 (1.5kw), 4ST10-32 (4kw), 4S14-4...
 4. P

  Tin tức máy bơm giếng khoan tốt nhất 3kw 0968868506 toàn quốc

  máy bơm giếng khoan tốt nhất 3kw 0968868506 toàn quốc Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 6ST70-7(11kw), 6ST70-8(13kw), 6ST70-9(15kw), 6ST70-11(18.5kw)...
 5. P

  Tin tức máy bơm giếng khoan tốt nhất miền bắc 2.2kw 0968868506

  máy bơm giếng khoan tốt nhất miền bắc 2.2kw 0968868506 Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4ST24-14(3kw),4ST24-17 (3.7kw), 4ST24-19(4kw), 4ST24-26(5.5Kw)...
 6. P

  Tin tức máy bơm thả chìm giếng khoan 4kw/4ST24-19 0968868506 tại hà nội

  máy bơm thả chìm giếng khoan 4kw/4ST24-19 0968868506 tại hà nội Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4ST14-8(1.5kw), 4ST14-12(2.2kw), 4S14-12(2.2kw), 4ST14-17(3kw)...
 7. P

  Tin tức máy bơm thả chìm giếng khoan 3kw/4S24-14 call 0968868506 rẻ nhất

  máy bơm thả chìm giếng khoan 3kw/4S24-14 call 0968868506 rẻ nhất Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4S10-19 (2.2kw),4ST10-19 (2.2kw), 4ST10-24 (3kw), 4ST10-29...
 8. P

  Tin tức máy bơm thả chìm giếng khoan 2.2kw/4S14-12 call 0968868506 chuẩn giá

  máy bơm thả chìm giếng khoan 2.2kw/4S14-12 call 0968868506 chuẩn giá Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4ST14-8(1.5kw), 4ST14-12(2.2kw), 4S14-12(2.2kw)...
 9. P

  Tin tức máy bơm thả chìm giếng khoan 1.5kw/4S10-13 call 0968868506

  máy bơm thả chìm giếng khoan 1.5kw/4S10-13 call 0968868506 Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4ST14-22(4kw), 4ST14-24(4kw), 4ST14-30(5.5kw),4S24-7(1.5kw)...
 10. P

  Tin tức bơm chìm giếng khoan 5.5kw, 7.5kw call 0968868506 chính hãng

  bơm chìm giếng khoan 5.5kw, 7.5kw call 0968868506 chính hãng Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4ST24-14(3kw),4ST24-17 (3.7kw), 4ST24-19(4kw), 4ST24-26(5.5Kw)...
 11. P

  Tin tức bơm chìm giếng khoan 3kw, 4kw call 0968868506 giá rẻ

  bơm chìm giếng khoan 3kw, 4kw call 0968868506 giá rẻ Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com * Model : 4ST14-22(4kw), 4ST14-24(4kw), 4ST14-30(5.5kw),4S24-7(1.5kw)...
 12. P

  Tin tức bơm chìm giếng khoan 1.5kw, 2.2kw call 0968868506

  bơm chìm giếng khoan 1.5kw, 2.2kw call 0968868506 Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com Theo ước tính thì mạch nước ngầm hiện tại đã quá ô nhiễm, do các hoạt động sản xuất và...
 13. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm chìm giếng khoan 2Hp, 1.5hp, 10hp giá tốt nhất

  0968868506 máy bơm chìm giếng khoan 2Hp, 1.5hp, 10hp giá tốt nhất Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com Với nền nông nghiệp ngày càng phát triển, ứng dụng khoa học kĩ thuật thì...
 14. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm chìm giếng khoan 4Hp, 5.5hp, 7.5hp toàn quốc

  0968868506 máy bơm chìm giếng khoan 4Hp, 5.5hp, 7.5hp toàn quốc Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com Bên cạnh đó mạch nước ngầm ngày càng cạn kiệt, vì thế phải khoan sâu hơn...
 15. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm chìm giếng khoan 1.5Hp, 2hp, 3hp thị trường

  0968868506 máy bơm chìm giếng khoan 1.5Hp, 2hp, 3hp thị trường Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com Với nền nông nghiệp ngày càng phát triển, ứng dụng khoa học kĩ thuật thì...
 16. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm giếng khoan pentax 3kw, 4ST10-24, 4ST24-14 điện 380v.

  0968868506 máy bơm giếng khoan pentax 3kw, 4ST10-24, 4ST24-14 điện 380v. Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com Công ty chúng tôi cam kết là đơn vị bán sản phẩm chính hang, giá cả cạnh tranh nhất . sự tin tưởng và hợp...
 17. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm giếng khoan pentax 2.2kw, 4S10-19, 4S14-12 mb.

  0968868506 máy bơm giếng khoan pentax 2.2kw, 4S10-19, 4S14-12 mb. Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com Sản phẩm được phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG A. Sản phẩm thông số : 4ST10-19: Điện...
 18. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm giếng khoan pentax 1.5kw, 4S10-13, 4S14-8 ITALY.

  0968868506 máy bơm giếng khoan pentax 1.5kw, 4S10-13, 4S14-8 ITALY. Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: ngoclachong91@gmail.com A. Sản phẩm thông số : Sản phẩm được phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG 4S10-13: Điện...
 19. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm chìm giếng khoan pentax 3kw 4ST10-24, 4Kw 4ST24-19 rẻ nhất

  0968868506 máy bơm chìm giếng khoan pentax 3kw 4ST10-24, 4Kw 4ST24-19 rẻ nhất Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 1.Sản phẩm thông số bơm: 4ST 24-14: Điện 3KW/380V, 4ST 10-24: Điện 3KW/380V, 4ST 24-19: Điện 4KW/380V, 4ST 10-29: Điện 4KW/380V, 4ST 24-26: Điện 5.5KW/380V, 4ST 24-34 Điện 7.5KW/380V...
 20. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm chìm giếng khoan pentax 1.5kw 4S10-13, 2.2Kw 4s10-19

  0968868506 máy bơm chìm giếng khoan pentax 1.5kw 4S10-13, 2.2Kw 4s10-19 Hotline : Mr kim Ngọc 0968.868.506 1.Sản phẩm thông số bơm: 4ST 24-26: Điện 5.5KW/380V, 4ST 24-34 Điện 7.5KW/380V , 4ST 10-7 : Điện 0.74KW/220V,4ST 10-10: Điện 1.1KW/220V, 4ST 24-10: Điện 2.2KW/380V, 4ST 10-19: Điện...
Bên trên