hệ thống lọc không khí

  1. Annie Nguyen

    Tin tức KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP LỌC KHÍ VÀ THÔNG GIÓ (EME-GEN - 20004.00) TRONG ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU COVID-19

    Biện pháp được đề xuất cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp quản lý cơ sở, chủ sở hữu và người vận hành tòa nhà EME-GEN - 20004,00. Eurovent Middle East, với tư cách là hiệp hội công nghiệp của khu vực dành cho các nhà sản xuất thiết bị Sưởi ấm, Thông gió, Điều hòa không khí và Làm...
  2. Annie Nguyen

    Tin tức Giải pháp kiểm soát không khí, hạn chế tối đa covid-19 dành cho bệnh viện, bệnh viện dã chiến, doanh nghiệp, khu công nghiệp

    Hiện nay, sau khi dịch covid-19 bùng phát trở lại Việt Nam đợt thứ 4, tốc độ lây lan của biến chủng Ấn Độ rất nhanh, đặc biệt trong các môi trường kín, thông khí kém, tập trung đông người. Theo đánh giá của chuyên gia thì covid chủng Ấn độ có thể lây lan và phát tán trong không khí. Chính vì...
Bên trên