hvac enginee

  1. T

    Tp. HCM Công ty Xây dựng Nguyễn Hoàng (HCM) - Tuyển dụng Kỹ Sư Thi Công Thiết Bị Thông Gió, Điều Hòa Không Khí

    Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 04; * Mô tả công việc: - Lập kế hoạch thi công các hệ thống MEP, HVAC, điện nhẹ. - Giám sát thầu phụ thi công. - Thiết lập, quản lý danh mục bản vẽ shopdrawing / biện pháp thi công / RFI / RFA và các danh mục khác có liên quan - Lập báo cáo định kỳ (ngày /...
Bên trên