lớp học thiết kế mep

  1. T

    Thông báo khai giảng các Khóa Học Thiết Kế MEP

    mepcdesign.vn Thông báo khai giảng các Khóa Học Thiết Kế MEP trong tháng 4 với Giảng Viên: Kỹ Sư Nguyễn Xuân Thanh, 20 năm kinh nghiệm thiết kế & thi công sẽ trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Lớp Dạy Thiết Kế Điều Hòa Không Khí & Thông Gió theo Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn MEPC-MVAC 6 : Khai Giảng Ngày...
Bên trên