lưu lượng

  1. N

    Cần giúp Chọn lưu lượng gió cho AHU

    Chào mọi người, Mình đang tìm hiểu về hệ thống Chiller, trong đó có phần chọn AHU và để chọn AHU thì cần có lưu lượng gió là 1 yếu tố để chọn quạt và coil lạnh. Để bài của mình là tính AHU ( sơ đồ điều hòa cấp 1) gió tươi cấp vào buồng hòa trộn 10%, hồi 90%. Mong mọi người có thể giải thích rõ...
  2. pcccthaibinhduong

    Cách tính lưu lượng máy bơm, khối tích bể nước chữa cháy

    CÁCH TÍNH LƯU LƯỢNG MÁY BƠM VÀ KHỐI TÍCH BỂ NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH HẠNG CHÁY D,E Tính toán lưu lượng nước chữa cháy vách tường: (theo bảng 14, 15 TCVN 2622:1995) - Số lượng họng tính toán: 02 họng chữa cháy đồng thời. - Lưu lượng thiết kế mỗi họng : 2,5 l/s. - Yêu cầu áp lực...
Back
Bên trên