mút pe opp

  1. mauduc1

    Thảo luận XỐP PE CÓ ĐỘC KHÔNG?

    Xốp pe là vật liệu thường được sử dụng cách nhiệt mái tôn, xe hơi, và còn được sử dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm vậy nên có rất có nhiều câu hỏi đặt ra bọt Polyethylene có độc không? Mút Pe dày 10mm Việc ngăn chặn sự thoát khí bằng hóa chất không đơn giản như vậy. Mật độ thấp...
Bên trên