phần mềm quản lý công việc

  1. D

    Tin tức ISOFTCO Tặng Phần mềm Quản lý Công việc trực tuyến (IBOM.O) và Phần mềm Quản lý văn bản (IBOM.DOC)

    Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) dành TẶNG cho các doanh nghiệp sử dụng miễn phí phần mềm Điều hành công việc (IBOM.O) và Quản lý văn bản hồ sơ (IBOM.DOC) với thời gian sử dụng trọn đời, với tối đa 10 user sử dụng. Với món quà nhỏ này, ISOFTCO mong muốn sẽ đóng góp phần nhỏ bé của mình giúp...
Bên trên